Wie

Toine Dam

De drijvende kracht achter Bureau Drijfveer is Toine Dam (1960). Hij is een actieve en daadkrachtige organisatieadviseur met een brede achtergrond en scoop. Een people-manager met een oprechte belangstelling voor de drijfveren van mensen en organisaties.

Met zijn communicatieve kracht en positieve levensinstelling kan Toine anderen goed en makkelijk meenemen bij het formuleren van de uitdaging van de opdracht, het doorlopen van het proces én het vieren van behaalde resultaten. Toine wil elke dag blijven leren en schept er plezier in om zichzelf steeds te blijven verbeteren. Op dezelfde wijze daagt hij ook u als opdrachtgever, uw professionals en eventuele samenwerkingspartners uit.

Klik hier om zijn CV te bekijken.

Persoonlijke waarden

Er zijn drie persoonlijke waarden die kenmerkend zijn voor Toine en de manier waarop hij samenwerking bevordert:

» Authenticiteit betekent voor mij dat ik heel erg mezelf durf te zijn (in gevoel en in doen en laten), zonder al te lang na te denken over de gevolgen er van.

» Betrokkenheid betekent voor mij dat ik me makkelijk en snel kan verplaatsen en inleven in de situatie van de ander, in de context waar die ander zich in bevindt of wat hij/zij nodig heeft. Mijn betrokkenheid uit zich dan in het aanbieden van de helpende hand (actief uitvoerend, luisterend oor, algemene interesse/respect);

» Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent voor mij meer dan redeneren of handelen vanuit eigen belang. Dit neigt –volgens anderen- naar een vorm van onbaatzuchtigheid. Dit is inmiddels voor mij geen vervelende term meer.

 

Klik hier om terug te gaan naar de homepage.